Co ciekawego w październiku?

4.10 (poniedziałek) - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci z grupy II,

5.10 (wtorek) - spektakl teatralny "Czarodziejski miód" dla wszystkich dzieci

6.10 (środa) - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci z grupy III i IV,

8.10 (piątek) - zajęcia przyrodnicze z cyklu "Wesoły Uniwersytet" dla wszystkich dzieci

Z ostatniej chwili

Rada Rodziców:

w dniu 6 października 20201 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Rodaziców zostało wybrane jej prezydium w składzie:

Przewodnicząca  – Pani Katarzyna Barańska (mama Tadeusza z grupy III)

Zastępc przewodniczącej  – Panią Aleksandra Topolewska - Wochowska (mama Antosia z grupy II)

Sekretarz – Pani Sonia Knobloch - Sieradzka  (mama Teosia z grupy IV)

Skarbnik – Pani Grzegorz Bernatek (mama Hani z grupy I)

Rada Rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora  przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu w wspomagania działalności przedszkola.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w dniu 6 października:

omówiono:

 1. Organizację pracy przedszkola,
 2. Żywienie w przedszkolu,
 3. Działania wychowawcze – realizacja programu „Wspieramy się”

dokonano:

 1. Wyboryu Prezydium Rady Rodziców,

uchwalono:

 1. Regulaminu Rady Rodziców,
 2. Plan Finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022
 3. Plan Pracy Rady  Rodziców na Rok szkolny 2021/2022
 4. Formy wnoszenia wpłat na Fundusz Rady Rodziców,

zaopiniowano

 1. Roczny Planu Rozwoju Placówki
 2. Plan Nadzoru Pedagogicznego
 3. Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

wyrażono zgodę na dalszą współpracę z Fundacją Młodzi - Młodym

ustalono że do kolejnego spotkania zostaną zebrane propozycje od ogółu Rodziców na temat szkoleń dla Rdziców w roku szkolnym2021/2022 oraz organizacji akcji charytatywnych.

Dodatkowo zaproponowano zwiększenie godzin nauki języka angielskiego w przedszkolu.

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

Logopedy Pani Agaty – pracującej  w środy od godziny 8:00 do godziny 16:00;

                                                          w czwartki od godziny  8:00 do  godziny 16:00

                                                          w piątki od godziny 10:00 do godziny 14:00

Psychologa Pani Beaty, na co dzień pracującej w Poradni psychologiczno – pedagogicznej przy ul. Radomskiej. Pani Psycholog będzie odwiedzała nas w co drugi poniedziałek w godzinach od 8:00  do 11:30

 

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zachęcając do wspólnego poznawania świata:

Gr I – Pani Magdalena (nauczyciel mianowany), Pani Kasia (nauczyciel stażysta)  oraz  Pani Jagódka i Pani Ewa

Gr II – Pani Dominika (nauczyciel mianowany), Pani Joasia (nauczyciel stażysta) oraz Pani Joanna

Grupa III – Pani Basia (nauczyciel mianowany), Pani Lidka (nauczyciel mianowany) oraz  Pani Dorotka

Grupa IV – Pani Mariola (nauczyciel kontraktowy), Pani Joasia (nauczyciel stażysta),  oraz Pani Monika i Pani Iwonka

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dopełnieniem wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem realizowanych treści programowych w roku szkolnym 2021/2022 będą zajęcia dodatkowe:

 1. nauka języka angielskiego dla wszystkich dzieci realizowana w ramach podstawy programowej i w ramach zajęć dodatkowych (2 razy w tygodniu),
 2. zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci (1 raz w tygodniu),
 3. zajęcia sportowe, z instruktorem, dla wszystkich dzieci (1 raz w tygodniu)
 4. ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I (1 raz w tygodniu),
 5. zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II (prowadzone przez nauczycielki),
 6. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci (prowadzone przez nauczycielki)
 7. warsztaty przyrodnicze w ramach cyklu "Wesoły Uniwersytet" – dla wszystkich dzieci (1 raz w miesiącu).

Wyjścia poza przedszkole (lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne, wyjścia do muzeum, kina, teatru i wycieczki autokarowe za miasto), które w związku z COVID-19 odbywają się online. Na wiosne planujemy prawdziwe wyjścia poza teren przedszkola.

Uroczystości przedszkolne (realizowane w nowej formie ustalonej wraz z dziećmi - nagrania internetowe przesyłane rodzicom i członkom rodzin)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Jak co roku -  zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć z dziećmi.

Mamy nadzieję, że podczas tych spotkań będziecie Państwo mogli opowiedzieć ciekawe historie, zachęcić małych słuchaczy do pracy twórczej,  pokazać zdjęcia czy niezwykłe przedmioty, nauczyć wykorzystywania urządzeń technicznych, zaprosić dzieci do miejsc odległych i nieznanych które umożliwią zdobycie nowych wiadomości i umiejętności.

                                                                                                                                        Warto spróbować                           

                                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy do współpracy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 8571

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2021 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są przez cały rok, bez wzglęgu na pogodę prace przedszkolnych artystów.

                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto się zatrzymać.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 17:00.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Dzieci do przedszkola przyprowadzamy (zgodnie ze Statutem Przedszkola, zaleceniami GIS i MEN-u oraz przedszkolnymi procedurami) od godz. 7:00 do 8:45.


1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

bardzo, Państwu dziękujemy  za przekazanie 1% podatku za rok 2019 na rzecz Przedszkola.

Dzięki Państwa hojności, za pośrednictwem Fundacji Studenckiej „Młodzi młodym”, na konto  przedszkola wpłynęło 5573 złote 79 groszy.

 Środki te zostaną przeznaczone na zakup szafek do dwóch szatni dziecięcych,

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.