Rekrutacja

rekrutacja1
 

 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025
Kontynuacja edukacji przedszkolnej Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00
Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Od 5 marca, od godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.
Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji. 25 kwietnia, od godz. 13.00 Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
9 maja, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
Od 9 maja do 24 maja
 Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
 Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
12 czerwca, od godz. 16.00
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.
Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wszystkie te dokumenty można złożyć:
• podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
lub
• wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
26 czerwca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..
2 lipca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Od 2 lipca
Procedura odwoławcza.
30 sierpnia
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Więcej informacji na stronie http://www.edukacja.warszawa.pl w zakładce REKRUTACJA

 

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.